Global Notification

Trang Chủ / Định Hải Phù Sinh Lục (Dinghai Fusheng Records)

Định Hải Phù Sinh Lục

Bookmark


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Định Hải Phù Sinh Lục kể về Trần Tinh cố gắng tìm kiếm phương pháp hồi phục linh khí trời đất để chống loại việc Thiên Ma sống lại, trên hành trình ấy y đã có một tình bạn sâu đậm với Thần võ hộ pháp Hạng Thuật.