Global Notification

Trang Chủ / Ngôn Ngữ Yêu Thương (A Sign Of Affection)

Ngôn Ngữ Yêu Thương

Bookmark


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ngôn Ngữ Yêu Thương kể về Yuki là sinh viên đại học bị khiếm thính từ nhỏ, cô gặp gỡ được người bạn thích đi du lịch là Itsuomi, hai người họ giao tiếp với nhau và nảy tình cảm.